Fysioterapia, LMT suuntaus

Mitä on LMT-fysioterapia

Lääketieteellinen Manuaalinen Terapia (LMT) on yksi fysioterapian erikoisala, jolla hoidetaan tuki- ja liikuntaelinten (TULE) ongelmia sekä sairauksia. Siinä keskitytään ihmisen kokonaisuuteen, fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden korjaamiseen sekä ennaltaehkäisyyn. LMT-fysioterapeutti on koulutettu myös kuntoutuksen lopputuloksen kannalta tärkeiden ravintoaineiden (ruoan sisältämiä biokemiallisia aineita, kuten vitamiinit, proteiinit, rasvahapot, kivennäisaineet, hiilihydraatit yms.) asiantuntijaksi.

LMT – fysioterapiassa terapeutti on valmentajan roolissa ja kuntoutuja urheilijan roolissa. Näin varmistamme kuontoutuksen huikeat tulokset.  Seuraavasta linkistä pääset tarkistamaan, miten jo polvileikkaukseen määrätty ja vain pari sataa metriä kivutta  kävellyt Juha vältti leikkauksen ja kävelee silti yli 10 kilometrin lenkkejä. https://www.youtube.com/watch?v=QKWJ6oDNkvQ&t=81s

LMT-fysioterapian tärkeä perusta on havainnoida ihminen kokonaisuutena. Ensimmäisellä kerralla toteutettu tarkka tutkiminen ja sen pohjalta kliininen päättely sekä käsittely- ja kuntoutustarpeiden määrittäminen ohjaa koko kuntoutusprosessia. Terapiamuotoina käytetään mm. erilaisia manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Asianmukainen ohjaus ja omatoiminen harjoittelu mahdollistavat tavoitteellisen tuki- ja liikuntaelin ongelmien hoidon ja  ennaltaehkäisyn. Lisäksi tutkimisessa ja fysioterapiassa huomioidaan jokaisen yksilölliset psykososiaaliset ja ympäristötekijät.

Lääketieteellisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä.

LMT-fysioterapian menetelmiä

LMT fysioterapiassa käytetään erilaisia fysioterapeutin suorittamia manuaalisia käsittelyitä, tarvittaessa manipulaatiota, ja fysioterapeutin ohjaamia aktiivisia harjoitteita nivelistön liikkuvuuden lisäämiseksi tai parantumiseksi. Fysioterapiassa käytetään tarpeen mukaan apuna teippausta, tukikauluria tai tukivyötä, jotta voidaan paremmin tehdä harjoitteita kehittämään hallintaa ja lihastukea. Hermokudoksen ärsytystä voidaan myös lievittää erilaisin käsittelyin sekä harjoittein.

Tässä esimerkkejä menetelmistä;

– rangan/raajojen mobilisaatio/manipulaatio

– pehmytkudoskäsittelyt

– faskian ja lihasten käsittelyt, venytykset

– terapeuttinen harjoittelu

– neuraalikudoksen mobilisointi

– erilaiset kivun hoidot

– elimistön kuntoutumiseen tarvittavien ravintoaineiden saannin ohjaus ruokavalion sekä ravintotehosteiden kautta

– teippaukset, tuennat, apuvälinetarpeen määrittäminen