Kuntoutus

Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa henkilön selviytymistä elämässä, työssä jaksamista tai siihen takaisin palaamista. Syynä voi olla pitkäaikainen sairas tai tapaturma.

Kuntoutus on parhaimmillaan erilaisten toimenpiteiden kokonaisuus, joka saattaa koostua ohjauskeskusteluista, työkokeiluista tai -valmennuksesta, puheterapiasta, apuvälinepalveluista tai työolosuhteiden suunnittelusta.

Nivelet Kuntoon konsepti – kivuttoman liikkumisen mahdollistaja

Pelastamme nivelesi ilman keinonivelleikkausta. Polven ja muiden nivelten nivelrikon kuntoutus. Medilifella on kehitetty nivelrikon ja muiden nivelvaivojen kuntoutukseen ja ehkäisyyn ...

Nivelrikon tunnistaminen, hoitaminen ja kuntoutus.

Nivelrikon kuntoutus, harjoitteiden merkitys Osa 1. NIVEL ...